AKTUALNOŚCI

 

 

  

Rajd po strefie 
(20.04.2016)

A A A

18 kwietnia 2016 r. doradcy zawodowi Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy w uczestniczyli w pierwszym "Rajdzie po Strefie" organizowanym przez Wałbrzyski INVEST - PARK sp. z o. o. Beneficjentami imprezy była młodzież I i II klas gimnazjum z terenu aglomeracji wałbrzyskiej. 

Wydarzenie miało na celu zapoznanie uczniów z tematyką szkolnictwa zawodowego, przybliżenie zagadnień z zakresu przedmiotów, które są przydatne w firmach produkcyjnych i usługowych oraz poznanie przedsiębiorstw strefowych od tzw. środka. Młodzież miała możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów ze specjalistami działu HR (human resources), zapoznania się z trendami na rynku pracy i zapotrzebowaniem kadrowym oraz tworzonymi klasami patronackimi w szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas imprezy gimnazjaliści wzięli udział w zabawie - grze związanej z poruszaną podczas "Rajdu" tematyką. Uczniowie zwiedzali zakłady pracy, odkrywali, m. in. tajniki elektroniki, automatyki i robotyki, a następnie w grupach wypełniali testy wiedzy. Zespół, który otrzymał największą liczbę punktów wygrywał tablety dla każdego członka zwycięskiej drużyny oraz dofinansowanie do sprzętu niezbędnego szkole w kwocie 35 tys. złotych. Udział doradców zawodowych w przedsięwzięciu zainspirował do zaplanowania innowacyjnych działań zawodoznawczych na terenie powiatu świdnickiego. Dziękujemy za zaproszenie na "Rajd po strefie" pani Małgorzacie Adamczyk-Foryś, Głównemu Specjaliście Departamentu Komunikacji i Marketingu w INVEST - PARK.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |