AKTUALNOŚCI

 

 

  

Mobilność zawodowa - drogą do sukcesu? 
(20.04.2016)

A A A

W terminie 04.04.2016- 15.04.2016 r. w Powiecie Świdnickim został zrealizowany „mały projekt 3 x 4” pn. „Broszura informacyjna Mobilność zawodowa- drogą do sukcesu?” . W wyniku projektu powstała broszura informacyjna w polsko- niemieckiej wersji językowej, która w bezpośredni sposób nawiązuje do wspólnego projektu powiatów partnerskich Świdnickiego i Bergstraße „Mobilność zawodowa-drogą do sukcesu?”. 

Wspomniany projekt odbył się w roku ubiegłym w formie dwóch wymian młodzieży w ramach konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014-2016 „changes/chances@work”. Materiały oraz dokumentacja fotograficzna zostały zebrane przez młodzież i opiekunów w trakcie trwania projektu oraz posłużyły do przygotowania broszury informacyjnej. Efekty wspólnej pracy można zobaczyć na stronach broszury lub na stronach internetowych powiatów partnerskich. Broszura zostanie również rozdystrybuowana wśród mieszkańców powiatów Świdnickiego i Bergstraße, głównie uczniów szkól ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują się do podjęcia decyzji dotyczącej przyszłości edukacyjno- zawodowej. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

do pobrania: ulotka informacyjna
Monika Pasternak-Domagała


PLIK DO POBRANIA:


 

 


 

 |  do góry  |