AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju 
(12.04.2016)

A A A

7 kwietnia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju. Posiedzenie odbyło się w związku z trwającymi pracami konserwacyjnymi na zaporze wodnej w Lubachowie i opuszczeniem wody do poziomu 1 mln 800 tys m3 z 5 mln m3, co dało bardzo dobry obraz, jak wygląda jezioro - zbiornik wody po zmniejszeniu stanu wód, a zwłaszcza stan techniczny tamy, śluz spustowych, umocnień brzegowych, czystości wody oraz częściowo stan dna jeziora w części górnej zbiornika.

Temat funkcjonowania zbiornika wodnego w Lubachowie omówił szczegółowo Henryk Hammer, który między innymi stwierdził, że swoją działalność Zespół prowadzi w oparciu o pozwolenia wodno-prawne w zakresie pozyskiwania wody ze zbiornika Lubachów do celów energetycznych wydane przez Dyrekcję w Jeleniej Górze - Tauron Ekoenergia sp. z o.o. Prace budowlano-konserwacyjne obejmują zarówno ściany murów zapory poprzez ich uszczelnienie, jak również konserwacje spustów pośrednich tzw. śluz, jak również konserwacje ich w formie położenia warstw antykorozyjnych. Prace będą zakończone do 30 kwietnia 2016 r. Zbiornik wodny w Lubachowie jest przede wszystkim zbiornikiem wody pitnej przeznaczonej dla miasta Dzierżoniów, Pieszyc i Bielawy dostarczanej wodociągami, która jest wstępnie oczyszczona na stacji uzdatniania poniżej zapory w Lubachowie. Druga funkcja zbiornika to retencja nadmiaru wody w czasie nadmiernych opadów powodujących powodzie i podtopienia, szczególnie zbiornik zdał egzamin w roku 1997 (wody dochodziły do korony zapory wodnej). Trzecia funkcja zbiornika to produkcja energii elektrycznej w elektrowni wodnej Wałbrzych-Lubachów, Tauron Ekoenergia sp. z o.o. Odpowiadając na pytania członków Komisji Henryk Hammer stwierdził, że woda w zbiorniku jest I klasy czystości, a jej aktualny stan po zmniejszeniu ilości wody w czasie remontu nie spowodował wyrzucenia ryb poprzez śluzy, czego obawiano się w związku ze zrzutami wody. Zespół Elektrowni Lubachów prowadzi również monitorowanie stanów wody na zbiorniku, gdzie zamontowano system zdalnego poziomu wód i na bieżąco odczytywany jest stan wielkości dopływu i odpływu. Obły zbiornik wodny został zlustrowany w czasie posiedzenia podczas objazdu wokół całego zbiornika.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Edmund Staniewski

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |