AKTUALNOŚCI

 

 

  

Młodzi strzelcy złożyli przysięgę 
(11.04.2016)

A A A

W piątek (08.04.), przy pomniku Ignacego J. Paderewskiego, odbyła się uroczystość wstąpienia uczniów klas mundurowych LO oraz kandydatów indywidualnych w szeregi Związku Strzeleckiego. Historia Związku Strzeleckiego sięga 1910 r., ponieważ właśnie wtedy we Lwowie powstała paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. 

Od 1912 r. funkcję komendanta pełnił Józef Piłsudski. I właśnie do tych tradycji wychowania patriotyczno-militarnego postanowiła nawiązać młodzież z gminy Strzegom. Na zaproszenie dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu Tomasza Marczaka oraz komendanta Związku Strzeleckiego, oddz. Strzegom Emila Kołakowskiego w uroczystości wzięli udział znamienici goście: komendant główny Związku Strzeleckiego st.insp. Roman Burek, burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, wicestarosta powiatu świdnickiego Zygmunt Worsa, Małgorzata Misiaczek z wydziału oświaty starostwa powiatowego w Świdnicy, zastępca dyr. SCK Krzysztof Kalinowski, płk Adam Duś, ppłk Mariusz Krzak, ppłk Krzysztof Kowalski, mjr Mikołaj Fojna, sierż. Jan Kłuska, st.chor.szt. Marcin Cedro, a także: sołtys Jaroszowa Zbigniew Kołodziej, prezes OSP Jaroszów Zdzisław Belica, Eugeniusz Stodolak z „Pancernych Strzegom”. Na uroczystości nie zabrakło również rodziców, uczniów i mieszkańców Strzegomia. Uroczystość zaprzysiężenia strzelców poprowadził sierż. Emil Kołakowski, na podstawie restrykcyjnego ceremoniału. Przysięgę od młodzieży odebrał komendant główny Związku Strzeleckiego st.insp. Roman Burek, a tekst przysięgi, którą powtarzali kandydaci, odczytał mjr Mikołaj Fojna:

„Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję:

Przez całe życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie, niepodległości jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi, służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam i ślubuję:

Powinności moje, jako członek Związku Strzeleckiego z dobrą wola i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, rozkazy przełożonych w Związku Strzeleckim karnie i chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, że tych przyrzeczeń dotrzymam – przysięgam, a przysięgę moją stwierdzam uroczystym słowem honoru żołnierskiego, obywatela i wolnego, uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg”.
Dopełnieniem uroczystości była defilada oddziałów strzeleckich. Ceremonia przysięgi strzeleckiej wywarła na zgromadzonych gościach ogromne wrażenie. Wicestarosta Zygmunt Worsa pogratulował młodzieży organizacji uroczystości oraz życzył bardzo dobrych wyników w nauce i w osiąganiu umiejętności żołnierskich. Komendant główny Związku Strzeleckiego Roman Burek podkreślił wagę edukacji patriotycznej kolejnych pokoleń Polaków oraz rolę organizacji proobronnych we współczesnym świecie. „Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki wspaniałej postawie młodzieży oraz wielkim pasjonatom edukacji patriotycznej i wojskowej: Erykowi Bendigowi i Emilowi Kołakowskiemu. Dziękuję również wszystkim, którzy przybyli, aby dopingować i wspierać naszą młodzież w ich wspaniałych wyborach. Ze szczególnym wzruszeniem patrzyłem na obecność rodziców, babć i dziadków, którzy nie kryli swoich emocji” – dodaje dyr. LO Tomasz Marczak.

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |