AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Nadleśnictwie Świdnica 
(24.03.2016)

A A A

Temat gospodarki leśnej zreferował Jan Dzięcielski Nadleśniczy Świdnica, który stwierdził, że największym aktualnie problemem jest panująca susza w lasach najbardziej widoczna powyżej 700 m n.p.m., która szczególnie negatywnie wpływa na najstarszy drzewostan – 120-letni. 

Wymierają przede wszystkim świerki, gdzie oddziałuje również choroba pn. korzeniowiec korzenny i to powoduje, że przystępuje się do usuwania chorych drzew zgodnie z planami urządzeniowymi lasów, gdyż powoduje to negatywny wpływ na środowisko leśne i następuje przebudowa drzewostanu na las mieszany (iglasto-liściasty) w ciągu 5 lat. Są to zabiegi obowiązkowe i celowe. Susza jest wywołana brakiem opadów oraz wysoką temperaturą. W 2014 r., 2015 r. wystąpiły na terenie całego Dolnego Śląska temperatury maksymalne - w sierpniu 2015 dochodziły do 37C. Suszę potwierdził Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. W 2015 na terenie Nadleśnictwa Świdnica wyliczono posusz w ilości 12000 m3, a na 2016 r. konieczność usunięcia drzew zasiedlonych o kubaturze 60000 m3. W celu ograniczenia skutków suszy zakładane są pułapki klasyczne, feromonowe, wyznaczane są drzewa trocinkowe. Nadleśniczy podsumował także nowe inwestycje w drogi na terenie lasów oraz remonty przy korzystaniu z dotacji państwowych. 

Nowe drogi powstały w leśnictwach: Pieszyce, Gilów, Zagórze. Modernizacja w Leśnictwach: Jodłownik, Grochotów, Bojanice, Piskorzów. Nowe kancelarie powstały w Leśnictwach: Piława, Piskorzów, Zagórze, Lutomia. Poszerzono także infrastrukturę turystyczną. Utworzono cieżki edukacyjne: Bukowa Kalenica, Jeziorko Daisy, Góra Parkowa, Kamionki, Tatarski Jar, Przerzeczyn Zdrój. Nowe platformy widokowe powstały w: Koci Grzbiet w Bielawie, Piława, Wielka Sowa, Bukowa Kalecina, Góra Parkowa. Od 2012 roku pierwsze trasy narciarstwa biegowego, rozbudowa tras rowerowych, uruchomienie nartostrady w Pieszycach. Kolejnym poruszonym punktem posiedzenia był zakres realizacji zadań ochrony p/poż i ochrony środowiska w lasach Nadleśnictwa Świdnica. Przedstawił je przedstawiciel komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy Janusz Pączka, który stwierdził między innymi, że ochrona p/poż w lasach polega przede wszystkim na prewencji polegającej na corocznej lustracji z udziałem pracowników Nadleśnictwa, opiniowaniem programów zabezpieczających lasy, bieżące monitorowanie terenów leśnych. Ochrona p/poż polega również na sukcesywnych kontrolach dojazdów, stawianie znaków ostrzegawczych, gdzie podane są numery kontaktowe Straży Pożarnej, budowa dróg p/poż, patrole leśne, punkty obserwacyjne czynne cały rok, ale bardzo przydatne w okresach wysokich temperatur tzn. od wiosny poprzez okres letni do późnej jesieni. Nadleśnictwo Świdnica korzysta na bieżąco z 2 jednostek ratowniczych Świdnica, Świebodzice posiadające 2 samoloty. W Świebodzicach znajduje się awaryjne lotnisko, gdzie odbywa się awaryjne tankowanie. Bardzo ważne jest wyłapywanie pożarów ściółkowych, które nie powodują dużych strat i przebiegają znacznie wolniej. Bardzo ważną rolę odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne, które mają siedziby prawie we wszystkich większych miejscowościach poszczególnych gmin naszego powiatu oraz całego Nadleśnictwa. Są one bardzo blisko lasów, co powoduje skrócenie dojazdu i lepszą efektywność w gaszeniu. W Ochotniczych Strażach Pożarnych działa około 750 strażaków, natomiast w Państwowych Strażach działa około 100 strażaków. W ramach prewencyjnych działań p/poż odbywają się cykliczne ćwiczenia strażackie w warunkach braku wody, z zachowaniem bezpieczeństwa dojazdu do punktów zapalnych przy użyciu sprzętu p/poż, oraz przy wykorzystaniu istniejących hydrantów. Grupy, firmy wycinające lasy powinny być zgłoszone i nadzorowane, ewentualne wypalanie gałęzi powinno być zabezpieczone i wygaszone. Bardzo ważne znaczenie w ochronie p/poż lasów ma współpraca z ludnością pobliskich miejscowości oraz turystami, którzy informują o zaistniałych pożarach jednostki Straży Pożarnych, Policji i instytucji państwowych oraz urzędów gmin.

 

   

 

 


 

 |  do góry  |