AKTUALNOŚCI

 

 

  

Gościliśmy na IV Targach Przedsiębiorczości i Planowania Kariery w Świebodzicach 
(23.03.2016)

A A A

Przedstawiciele Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy po raz kolejny uczestniczyli w Targach Przedsiębiorczości i Planowania Kariery zorganizowanych przez Urząd miasta Świebodzice. Impreza była skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy stanęli przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. 

Podczas Targów młodzież miała możliwość uzyskania informacji edukacyjno-zawodowej od przedstawicielami szkół średnich z terenu powiatu świdnickiego oraz wyższych uczelni, m.in. z województwa dolnośląskiego. Obecność doradców zawodowych z Zespołu Poradni, Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy pozwoliła na promowanie wśród uczestników Targów działań związanych z nowoczenym poradnictwem zawodowym. Uczniowie i ich opiekunowie poznali aktualną ofertę specjalistów z Zespołu Poradni w zakresie wspomagania w wyborze szkoły, zawodu czy uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Targi stworzyły przestrzeń dla instytucji zajmujących się poradnictwem zawodowym, poprzez wymianę informacji i doświadczeń udało się nazwać potrzeby w zakresie tworzenia komplementarności oferty skierowanej do młodych ludzi. Podczas imprezy cenna także okazała się współpraca świebodzickich radnych w promowaniu działań doraców zawodowych naszego Zespołu Poradni, którzy odwiedzają wszystkie zainteresowane placówki oświatowe z terenu powiatu świdnickiego.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 

   

 


 

 |  do góry  |