AKTUALNOŚCI

 

 

  

IV edycja dnia doradczego 
(08.03.2016)

A A A

03.03.2016 r. w sali Sudeckiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Świdnicy odbyła się IV edycja dnia doradczego zorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy przy współpracy z Sudecką Izbą Przemysłowo - Handlową. O godzinie 9.00 wszystkich zebranych uroczyście przywitał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Tadeusz Kotlarski oraz Wicestarosta Świdnicki Pan Zygmunt Worsa. 

Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną szkół wyższych i policealnych z naszego regionu oraz wysłuchała prezentacji multimedialnych dotyczącej możliwości kontynuowania nauki. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprosił 21 wystawców - uczelnie wyższe, szkoły policealne, instytucje związane z rynkiem pracy regionu dolnośląskiego. IV Edycję Dnia Doradczego odwiedziło blisko 340 młodych osób - uczniów szkół regionu świdnickiego.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu.

Powiatowy Urząd Pracy

 

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |