AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zaprasza
(03.03.2016)

A A A

W ramach kontynuowania współpracy zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej na kolejne spotkanie zorganizowane w ramach ,,Spotkań z Poradnią", które odbędzie się 9 marca 2016 r. o godzinie 9.00 w Zespole Poradni w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14. 

Naszym gościem będzie Pani Katarzyna Schneider z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, która przedstawi formy pomocy udzielanej ze środków PFRON, omówi kryteria oraz wymagane formalności w odniesieniu do dzieci/młodzieży niepełnosprawnej. W drugiej części spotkania psycholog, doradca zawodowy Karolina Rozenek udzieli wskazówek do pracy z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością. Dodatkowym atutem spotkania będzie równoczesna obecność specjalistów, nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, co pozwoli na wymianę opinii i doświadczeń w zakresie doradztwa zawodowego.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

 


 

 |  do góry  |