AKTUALNOŚCI

 

 

  

Warsztaty historyczne humanistów ze strzegomskiego LO 
(26.02.2016)

A A A

W poniedziałek (22.02.) nasze LO odwiedzili przedstawiciele krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przebyli oni długą drogę, by wygłosić wykład i przeprowadzić warsztaty historyczne z licealistami. Jak nas poinformowali: "Założeniem projektu jest przywracanie naszej wspólnej pamięci na temat roli ziemiaństwa w polskiej historii, którą to rolę i samo istnienie tej warstwy społecznej, po przejęciu w Polsce władzy przez komunistów, usiłowano wyrugować ze świadomości narodu.

   

 

Wykład na temat mieszczaństwa, wygłoszony przez doktora Marcina Chorązkiego - głównego specjalistę Referatu Edukacji Historycznej, był bardzo wyczerpujący. Wiele z niego wynieśliśmy i bez wątpienia będzie nam bardzo przydatny w czasie zajęć szkolnych. Natomiast Karolina Żłobecka - prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej przybliżyła nam pojęcie "historii mówionej", a następnie omówiła prawa i zasady, jakimi rządzą się wywiady przeprowadzane ze świadkiem wydarzenia historycznego. Dowiedzieliśmy się również, czego się wystrzegać w czasie takiego wywiadu i zaspokoiliśmy swoją ciekawość na temat różnych, zmiennych emocji towarzyszących świadkom w czasie rozmowy oraz konieczności dostosowania naszych zachowań do konkretnej sytuacji. Wzbogaciliśmy się o szeroki materiał z zakresu wyżej wymienionych tematów. W spotkaniu uczestniczyli humaniści z klasy Ia oraz zainteresowani historią uczniowie z innych klas. Ta wspaniała lekcja historii wiąże się przede wszystkim z udziałem naszego liceum, a przede wszystkim uczniów ze wspomnianej już kl. I, w ogólnopolskim projekcie, organizowanym przez krakowskie oddziały Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oraz tamtejszego Kuratorium Oświaty, a noszącym tytuł: "Utracone dziedzictwo - losy ziemian w wieku XX". Do projektu liceum zgłosiło się w listopadzie 2015 r. Warto dodać, iż ma on formę konkursu, którego finał nastąpi w czerwcu 2016. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunce merytorycznej - Małgorzacie Kucharskiej życzymy miłej pracy podczas realizacji wspomnianego projektu, a także sukcesów edukacyjnych i konkursowych.

Radosław Rachwalski
LO Strzegom

 

 


 

 |  do góry  |