AKTUALNOŚCI

 

 

  

XVII sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(25.01.2016)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XVII sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 27 stycznia 2016 r. o godzinie 15.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, nr 225. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XV i XVI sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  b) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
  c) wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2015 rok,
  d) pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych w trybie art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |