AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nieodpłatna pomoc prawna 
(04.01.2016)

A A A

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,

  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

  • kombatanci,

  • weterani,

  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania.

Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

źródło: http://ms.gov.pl 

Adresy oraz harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2016 r.

1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową - Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.

Punkt czynny:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 800-1200;

wtorek w godz. 1400 - 1800

2. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową - Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy, ul. Wrocławska 16, 58-100 Świdnica;

poniedziałek - piątek godz. 800-1200;

3. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizacje pozarządową - Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela" St.O.P." ul. Mickiewicza 29, 58-300 Wałbrzych;

a) poniedziałek godz. 900-1300;

b) wtorek godz. 1230-1630;

c) środa godz. 1200-1600;

d) czwartek godz. 1100-1500;

e) piątek godz. 900-1300

4. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnie pomocy prawnej udzielają adwokaci;

poniedziałek - piątek godz. 1400-1800;

5. Punkt przy ul. Wolności 23 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnie pomocy prawnej udzielają radcowie prawni;

poniedziałek - piątek godz. 1400-1800;

6. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci;

poniedziałek - piątek godz. 1400 - 1800.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |