AKTUALNOŚCI

 

 

  

OBWIESZCZENIE 
(17.12.2015)

A A A

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku art. 15 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 11 grudnia 2015 roku, w związku z prowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków została wydana z urzędu decyzja znak: ROŚ.6330.4.2015 ustalająca linię brzegową wód płynących rzeki Bystrzycy i Strzegomki, na obszarze jednostki ewidencyjnej 021908_5 Żarów - obszar wiejski w obrębach ewidencyjnych:

Bożanów, Buków, Gołaszyce, Imbramowice, Kalno, Kruków, Łażany, Marcinowiczki,
Mielęcin, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Przyłęgów, Pyszczyn, Siedlimowice, Tarnawa,
Wierzbna, Zastruże.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 - w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - II piętro, pokój nr 206, w godzinach pracy urzędu. (715 – 1515, we wtorki do 1715, w piątki do 1315).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


 

 |  do góry  |