AKTUALNOŚCI

 

 

  

VI Powiatowy Konkurs „Młodość wolna od papierosa” rozstrzygnięty 
(11.12.2015)

A A A

W dniu 08.12.2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu odbył się Powiatowy Konkurs pt. ”Młodość wolna od papierosa”, którego współorganizatorem był Zespół Szkół w Strzegomiu i Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Na zaproszenie do VI konkursu odpowiedziało dwanaście szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Świdnickiego. 

24 uczniów klas pierwszych odpowiadało na pytania dotyczące negatywnego wpływu palenia tytoniu, składu chemicznego dymu tytoniowego, a ponadto dotyczyły one „Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Wyłoniono zwycięzcę konkursu - Adriana Bieniasa, ucznia Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy, który uzyskał maksymalną ilość punktów oraz przyznano dwa drugie miejsca dla: Marty Myrty z III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy i Magdaleny Popielarz z Technikium Ortopedycznego w Świdnicy. Nagrody dla zwycięzców ufundowało Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Strzegomiu: Zbigniew Suchyta – burmistrz Strzegomia, Andrzej Jakubenko – zastępca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Marta Zięba i Sabina Wiktorowicz - radne Rady Miejskiej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Świdnicy: Zbigniew Okarmus – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Barbara Świętek – inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Małgorzata Kruk - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu - Tomasz Marczak i dyrekcja Zespołu Szkół w Strzegomiu: Robert Wójtowicz i Dorota Sozańska. Współorganizatorki konkursu: Sylwia Witka, Monika Kozłowska i Dorota Sozańska serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom oraz mają nadzieję, że poziom wiedzy uczniów przełoży się na postawy prozdrowotne u młodych ludzi i zaowocuje modą na niepalenie.

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

 

   

 

 


 

 |  do góry  |