AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zajęcia uczniów strzegomskiego LO w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu 
(30.11.2015)

A A A

W piątek, tj. 20 listopada, klasy przyrodnicze oraz klasa mundurowa, pod opieką pani Joanny Durlik oraz pani Agnieszki Rut, pojechały na zajęcia edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Wykłady, w których wzięliśmy udział były podzielone na trzy tematyczne części. Zostaliśmy przydzieleni do określonych grup klasami.

   

Pierwszy wykład dotyczył gleby. Rozpoznawaliśmy rodzaje gleby, sprawdzaliśmy zawartość wapnia poprzez dodanie HCl (kwasu solnego) do szalek Petriego i zmieszanie tego kwasu z próbkami gleby. Następnie kolejno opowiadaliśmy o składzie danej gleby. Na koniec zajęć otrzymaliśmy karty pracy, aby utrwalić nowe wiadomości.

Kolejny wykład dotyczył składników odżywczych: białek, lipidów oraz węglowodanów. Uczestnicy zajęć sprawdzali ich zawartość w różnych produktach spożywczych. A ponadto obserwowali działanie jodyny.

Ostatnie zajęcia dotyczyły optyki oraz światła. Grupy oglądały prezentację dotyczącą zastosowania optyki w przyrodzie. Miały okazję uczestniczyć w ćwiczeniu, dzięki któremu można było zobaczyć rozszczepianie się wiązek światła. Uczniowie dowiedzieli się też, jaka jest różnica między zwierciadłem a soczewką oraz lepiej poznali zastosowanie tych przyrządów.

Wzbogacili również swą wiedzę o wiele ciekawych pojęć związanych z grą kolorów.

Sylwia Bordulak
Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

 

 


 

 |  do góry  |