AKTUALNOŚCI

 

 

  

XIV sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(20.11.2015)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XIV sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 25 listopada 2015 r. o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Żarowie,
  d) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Świdnicy,
  e) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Świdnicy,
  f) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Strzegomiu,
  g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  h) podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej prowadzonej na zlecenie Powiatu Świdnickiego,
  i) przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2017,
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |