AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ogólnopolski tydzień karier w Zespole Szkół w Strzegomiu 
(30.10.2015)

A A A

Dnia 20 października odbyła się w naszej szkole Gra Terenowa „Szlakiem Zawodów”. Gra została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, corocznego działania inicjowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mającego na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. 

Patronat nad Grą objął Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia. Imprezę zapowiedziały uczennice z klasy 3 Technikum Ekonomicznego: Ada Góral i Ola Witkowska, które poprosiły Roberta Wójtowicz Dyrektora Szkoły i Wiesława Witkowskiego Zastępcę Burmistrza o oficjalne otwarcie gry. Następnie organizatorki, Agnieszka Oleszko i Ilona Dobrochowska, zapoznały uczestników z przebiegiem zabawy. W Grę zaangażowani byli uczniowie III klas gimnazjalnych ze Strzegomia, Jaroszowa i Goczałkowa wraz z opiekunami oraz uczniowie Zespołu Szkół – Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W grze wzięło udział 20 gimnazjalistów, którzy rywalizowali w czterech drużynach: Granitowe Serca, Rekiny Biznesu, Strzegomscy Geniusze, Młodzi Przedsiębiorcy. Zadaniem uczestników było dotrzeć do 11 punktów kontrolnych zgodnie z przygotowaną mapą. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach uczestnicy zabawy otrzymali do wykonania zadania związane z konkretnym zawodem: kucharz, sprzedawca, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, kamieniarz , technik ekonomista, technik handlowiec, technik administracji, technik informatyk i technik górnictwa odkrywkowego. Do organizacji gry zaproszeni zostali przedstawiciele świata biznesu. Objęli oni swoją opieką poszczególne stanowiska:

 • Kucharz – Środowiskowy Klub Młodzieżowy TPD,

 • Kamieniarz – Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”,

 • Fryzjer – Salon fryzjerski „Strefa Stylu Matrix”,

 • Technik ekonomista – BZ WBK w Strzegomiu,

 • Mechanik pojazdów samochodowych – Ośrodek Szkolenia Kierowców DACAR ze Świebodzic,

 • Technik handlowiec – Urząd Miasta Strzegom,

 • Technik administracji – Powiatowy Urząd Pracy filia Strzegom,

 • Technik górnictwa odkrywkowego – Klaster Kamieniarski,

 • Sprzedawca – Sklep z artykułami biurowymi Broker

Głównym celem zabawy było zaznajomienie młodych ludzi ze specyfiką różnych zawodów, przygotowanie do pełnego, świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, kształtowanie idei współpracy i współzawodnictwa oraz pobudzenie kreatywności uczestników. Po zaciętej rywalizacji nadszedł czas na słodki poczęstunek i ogłoszenie wyników. Zwycięskim zespołom nagrody wręczyli Dyrektor Robert Wójtowicz i Zastępca Burmistrza Wiesław Witkowski. Drobne upominki otrzymały również nauczycielki opiekunki Panie: Małgorzata Zalewska, Sylwia Chrut – Rudnicka, Anetta Mularczyk i Anna Magrean, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem gry i bezpieczeństwem uczestników. Na finał zaproszeni zostali także dyrektorzy gimnazjów: Pani Beata Ślipko, Pani Barbara Asynger, Pani Beata Jankiewicz i Pan Zbigniew Cebula, którzy otrzymali podziękowania za uczestnictwo uczniów w grze. Serdeczne podziękowania należą się partnerom, którzy ufundowali upominki, nagrody, poczęstunek dla uczestników oraz pomogli w organizacji gry:

 • Panu Zbigniewowi Suchycie Burmistrzowi Strzegomia za objęcie patronatem gry,

 • Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy i Eures w Wałbrzychu ,

 • Panu Grzegorzowi Wijasowi kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy filia Strzegom,

 • Pani Jadwidze Rybiańskiej z BZ WBK w Strzegomiu ,

 • Panu Andrzejowi Sukta i Paniom z Lokalnej Grupie Działania „Szlakiem Granitu” ,

 • Panu Krzysztofowi Skolakowi, Michałowi Firlejowi i Klastrowi Kamieniarskiemu ,

 • Salonowi fryzjerskiemu Strefa Stylu Matrix ,

 • Ośrodkowi Szkolenia Kierowców DACAR ze Świebodzic,

 • Pani Grażynie Dyrda i Panu Leszkowi Traczykowi ze sklepu Broker.

Nauczycielami z Zespołu Szkół zaangażowanymi w organizację imprezy byli: Dyrektor Robert Wójtowicz, Agnieszka Oleszko, Ilona Dobrochowska, Renata Dziurla, Alicja Moszumańska, Barbara Balawender, Katarzyna Zator, Marek Żubryd, Marcin Konieczny, Wojciech Buczak i Henryk Zator.

 

   

   

 


 

 |  do góry  |