AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych 
(28.10.2015)

A A A

UWAGA – został już tylko miesiąc na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON

Przypominamy - 30 listopada 2015 br. upływa termin składania wniosków
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2016 roku:

  • sport, kultura, rekreacja i turystyka – dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających na rzecz osób niepełnosprawnych; 

  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
     

Nowe druki wniosków można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy – pokój nr 23 (I piętro) lub na stronie internetowej Centrum www.pcpr.swidnica.pl  w zakładce druki wniosków.

 


 

 |  do góry  |