AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nowe chodniki przy drogach powiatowych 
(07.10.2015)

A A A

W ostatnich dniach oddano do użytku kolejne wyremontowane chodniki przy drogach powiatowych. Pierwszym ciągiem pieszym, który został gruntownie zmodernizowany był odcinek w Świebodzicach, od ulicy Strzegomskiej do ulicy Zielonej.

Długość wyremontowanego chodnika to 288 metrów. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię z nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową, wymieniono krawężniki oraz obrzeża kamienne na betonowe. Wartość inwestycji to kwota 150 tys. zł. z czego 45 tys. zł to wkład Miasta Świebodzice a 105 tys. to koszty poniesione przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego.

Kolejnym wyremontowanym chodnikiem był ciąg pieszy w miejscowości Tomkowice. Tam remont prawie 700 m. chodnika połączono z poszerzeniem drogi powiatowej. Inwestycja ta była kontynuacją prac rozpoczętych w 2013 roku. Do tej pory w Tomkowicach wyremontowano prawie 1,3 km. chodników. Koszty tej inwestycji to prawie 200 tys. złotych. Także w tym przypadku znaczną część kosztów wzięła na siebie gmina. Przy tym zadaniu wkład Gminy Strzegom wyniósł 150 tys. zł.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |