AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wyróżnienie dla Powiatu Świdnickiego za współpracę 
Polsko – Czeską 

(29.09.2015)

A A A

W dniach 24 - 25 września 2015 r. w Janskich Lázniach odbyła się konferencja podsumowująca Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Na uroczystej konferencji gościli przedstawiciele Euroregionów z obu stron granicy, prezydium oraz członkowie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jak również beneficjenci, którzy w latach 2007 - 2013 korzystali ze środków na realizację wspólnych polsko - czeskich projektów, którymi dysponowały Euroregiony. 

Konferencja była okazją do podsumowania wyżej wymienionego okresu programowania po obu stronach granicy. I tak w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis po polskiej stronie zostało zrealizowanych 305 projektów na łączną kwotę 4.395.728,77 EUR. Natomiast po stronie czeskiej zrealizowano 413 projektów na łączną kwotę 5.841.007,84 EUR. Ponadto podczas konferencji uczestnicy zostali wprowadzeni również do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w nowym okresie 2014 - 2020. Miłą niespodzianką dla beneficjentów były wyróżnienia za zrealizowane mikroprojekty. Wśród 12 wyróżnionych z polskiej jak i czeskiej strony znalazł się również Powiat Świdnicki za realizację projektu „Między Nami … Dni Czeskie w Powiecie Świdnickim” w partnerstwie z miastem Jičín w 2014 roku. 

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców polsko – czeskiego pogranicza na temat kraju, regionu, kultury oraz ofert turystycznej partnera, a także wzajemne poznanie, nawiązanie nowych kontaktów, jak również przełamanie barier komunikacyjnych i integracja mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosły 13 972,06 EUR, natomiast wartość dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 11 876,26 EUR. Konferencja zakończyła się zaprezentowaniem zrealizowanych mikroprojektów m. in. obiektów infrastruktury turystycznej.

Agnieszka Nocuń-Jurek

 

   

   

 


 

 |  do góry  |