AKTUALNOŚCI

 

 

  

XII sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(25.09.2015)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XII sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie 29 września 2015 r. o godzinie 16.00, w sali nr 225 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
  b. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  c. powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Jaworzyna Śląska,
  d. pozbawienia odcinka drogi nr 2880 D kategorii drogi powiatowej.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |