AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych 
(23.09.2015)

A A A

Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag dotyczących załączonego programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Konsultacje potrwają od 30 września 2015 roku do 12 października 2015 r.

Uwagi i opinie proszę zgłaszać na załączonym formularzu drogą mailową na adres be@powiat.swidnica.pl  lub przekazać do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, pok. 119, do dnia 12.10.2015 r.

 


Do pobrania:


 

 


 

 |  do góry  |