AKTUALNOŚCI

 

 

  

UWAGA STUDENCI - 10 października 2015 r. kończy się nabór wniosków do programu "Aktywny samorząd" 
(23.09.2015)

A A A

Przypominamy, ze zbliża się koniec naboru wniosków w module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W Module II terminy zakończenia naboru wniosków są następujące:

  • 10 października 2015 r. - dla wniosków dotyczących dofinansowania roku akademickiego 2015/2016,

  • 30 września 2015 r. - dla wniosków dotyczących refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015.

Zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 3 pkt 2 programu, wniosek o refundację kosztów czesnego należy złożyć w okresie trwania danego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin przyjęcia wniosku (po uprzednim opisaniu oraz udokumentowaniu przyczyn uchybienia terminu), ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (tj. do dnia 30 września 2015 r.).

Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21, 74 851 50 29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 


 

 |  do góry  |