AKTUALNOŚCI

 

 

  

INFORMACJA O DODATKOWYCH ŚRODKACH Z PFRON 
(27.08.2015)

A A A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że Rada Powiatu Świdnickiego w dniu 26 sierpnia 2015 r. zmieniła uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane powiatowi świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększając wysokość środków na:

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 35.978,- zł,

  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 30.000,- zł.

Powyższe umożliwi rozpatrzenie kolejnych wniosków – do wyczerpania puli środków finansowych.

 

 


 

 |  do góry  |