AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wakacyjne remonty na drogach powiatowych 
(23.07.2015)

A A A

Sezon urlopowy trwa w najlepsze, jednak na drogach powiatowych prace remontowe idą pełną parą. Drogowcy dokańczają wcześniej zaczęte inwestycje, rozpoczynają nowe, bądź wspólnie z gminami realizują zadania inwestycyjne w infrastrukturę około drogową. 

Remont objął prawie 4 km odcinek drogi nr 2879D na odcinku Marcinowice - Zebrzydów. Zakres prac to między innymi: kapitalna odnowa wyeksploatowanej nawierzchni wraz z remontem korpusu drogi, miejscowe poszerzenie szosy w miejscowości Marcinowice, naprawa odwodnienia oraz szereg innych czynności przywracających właściwy stan techniczny drogi oraz poprawiających bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego. W ramach prac wykonano także oznakowania poziomie w obrębie szkoły co poprawić ma bezpieczeństwo uczęszczających do niej uczniów. Całość inwestycji realizowana jest w ramach rządowego programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych". Koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 1.265.771 zł. z czego połowa to wsparcie rządowe. W inwestycji partycypowała także Gmina Marcinowice.

Kolejną inwestycją wspartą rządową dotacją jest przebudowa drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Świdnicka - Krasków. Remont jest kontynuacją zadania z roku 2014 i przeprowadzany jest w ramach usuwania skutków powodzi, która zniszczyła drogę w 2013 roku. Wartość prac to ponad 1 milion złotych, z czego 80% to wsparcie ministerialne. Także w tym przypadku Gmina Marcinowice wsparła finansowo przebudowę tego odcinka drogi.

W porozumieniu z poszczególnymi gminami Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego realizuje także remonty chodników przy drogach powiatowych. W Gminie Świdnica remontów doczekały się ciągi piesze w: Lubachowie, Witoszowie Górnym, Opoczce, Mokrzeszowie i Miłochowie. W Gminie Strzegom remontowany jest chodnik w Tomkowicach a w Świebodzicach w dzielnicy Ciernie. Wszystkie te remonty są realizowane dzięki wsparciu finansowemu poszczególnych gmin.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |