AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ogłoszenie Starosty Świdnickiego
(06.07.2015)

A A A

Organizacje i organy, o których mowa w art. 44 c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Świdnickiego mogą zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim.

 


PLIK DO POBRANIA:

  • OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
    z dnia 30 czerwca 2015 r.
    w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
    Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim

 


 

 


 

 |  do góry  |