AKTUALNOŚCI

 

 

  

Laur Pamięci dla Zespołu Szkół w Strzegomiu
(26.06.2015)

A A A

Z okazji 25. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Izraelem a Polską, Ambasada Izraela, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce ustanowiły wyróżnienie dla osób oraz instytucji działających na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach.

Pierwsze statuetki Laur Pamięci i dyplomy podpisane przez Ambasador Izraela Annę Azari i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską, zostały wręczone 21 czerwca 2015r w rezydencji Ambasady Izraela. Dla nauczycieli Zespołu Szkół był to bardzo uroczysty i wzruszający moment. Docenione zostało zaangażowanie szkoły w porządkowanie i renowację cmentarza żydowskiego w Strzegomiu. Przypomnieć należy, że w roku 2011 młodzież Zespołu Szkół rozpoczęła prace porządkowe na cmentarzu, przy ulicy Świętej Jadwigi. W 2012 roku dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Strzegomiu, szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych z Niemiec . W latach 2012 -2013 na terenie cmentarza wspólnie z młodzieżą i nauczycielami Zespołu Szkół pracowały trzy grupy młodych bezrobotnych z Niemiec w ramach dwóch projektów pod nazwą „W dobrej formie dla MOL” z powiatu Märkisch - Oderland i „Droga do przyszłości" z powiatu Barnim. Partnerem projektu ze strony polskiej był Zespół Szkół w Strzegomiu. 

Projekty wspierał Urząd Miejski w Strzegomiu, Gmina Wyznaniowa Żydowska i Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W ramach projektu oczyszczono groby, podniesiono przewrócone macewy i odbudowano mur okalający cmentarz. W 2014 roku w ramach ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata, młodzież wraz z nauczycielami kolejny raz wykonywała prace porządkowe na cmentarzu żydowskim. Ta niewielka nekropolia jest świadectwem historycznym Strzegomia, potwierdza przeszłość naszej małej ojczyzny a pamięć o tym miejscu i jego wygląd świadczy o stanie współczesnej kultury. W imieniu wszystkich zaangażowanych nauczycieli składam podziękowanie absolwentom i obecnym uczniom za wykonaną pracę na rzecz ratowania cmentarza żydowskiego w Strzegomiu – pomnika przeszłości.

Dorota Sozańska
wicedyrektor Zespołu Szkół

 

   

   

 


 

 |  do góry  |