AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nowe projekty realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Świebodzicach
(23.06.2015)

A A A

Wakacje tuż, tuż, ale nasi uczniowie nadal aktywnie pracują. Rozpoczęli działania w kolejnych projektach. Pierwszy z nich "Szkoła bardziej demokratyczna" jest działaniem służącym aktywizacji młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnej i partycypacji w sprawach publicznych oraz do podejmowania wyzwań i rozwiązywania problemów lokalnych. 

Projekt pomaga w zdobywaniu przez młodzież wachlarza motywacji, kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności związanych z pracą projektową. Projekt realizowany jest w okresie maj- grudzień 2015 r. i zakłada organizację dwóch spotkań warsztatowych- każde trwające cztery dni. Po zakończeniu części warsztatowej przeszkolona młodzież wraz z kadrą nauczycielską będzie pracować nad stworzeniem, a potem wdrożeniem planu uczynienia ze swojej placówki szkoły bardziej demokratycznej. Posłuży do tego m.in. realizacja przez młodzież mini-projektów dających możliwość wypróbowania swoich sił i zdobycia doświadczenia w partycypacji młodzieży w sprawach publicznych - w ramach społeczności szkoły.

Już w niedzielę, 21 czerwca grupa sześciu uczniów naszej szkoły, pod opieką Grażyny Łupkowskiej - pedagoga szkolnego i Mariusza Motaka - nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, rozpoczyna czterodniowe warsztaty w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Kolejne działanie "Młodzież na MAKSa" to innowacyjny projekt edukacji pozaformalnej, realizowany przez Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, w którym bierze udział 10 szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej młodzieży w wieku 17 - 19 lat oraz wyłonienie 20 najaktywniejszych uczniów i wyposażenie ich w wiedzę oraz umiejętności, które trwale wzmocnią ich kompetencje społeczne a także przygotują do pełnienia roli liderów aktywności obywatelskiej w grupach rówieśniczych.

Powstanie Akademia MAKS (Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych), której 20 studentów weźmie udział w innowacyjnym programie rozwoju aktywności społecznej. Uczniowie klas Ib, IIa i IIb pod opieką pedagog Grażyny Łupkowskiej, zrealizowali już pierwszą fazę projektu i wzięli udział w warsztatach panelowych z elementami dyskusji i gier społecznościowych. Warsztaty przeprowadzone zostały w atrakcyjnej, aktywizującej uczestników formie. Wykorzystano różne metody pracy, które pobudzały i prowokowały do dyskusji i wymiany poglądów. Już we wrześniu ciąg dalszy realizacji zadań.

Grażyna Łupkowska
pedagog szkolny

 

 


 

 |  do góry  |