AKTUALNOŚCI

 

 

  

III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
(19.06.2015)

A A A

Turniej był trzecią imprezą sportową, organizowaną cyklicznie, którą przeprowadził Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdnicy dla osób niepełnosprawnych z placówek terenu Powiatu Świdnickiego. W turnieju wzięły udział młodzież i osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z różnymi sprzężeniami.

Turniej był dofinansowany ze środków PFRON przekazanych na projekt przez PCPR w Świdnicy, oraz wsparty finansowo przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Wsparcie finansowe zadania podniosło jego prestiż i rangę oraz pozwoliło na zorganizowanie dobrej masowej imprezy sportowej. Przyznane środki pozwoliły na:

 • urozmaiconą i estetyczną formę imprezy sportowej

 • bogatą oprawę: stroje sportowe – koszulki z przypinkami, czapki, dyplomy które stanowią
  pamiątkę i własność dla uczestników Turnieju

 • zbiorowe wyróżnienia – puchary dla drużyn i ich placówek

 • duże zainteresowanie drużyn – wszyscy w 100% obecni ze względu na możliwość
  wspólnych spotkań, zabaw integracyjnych oraz pokazania swoich umiejętności i zdobywania
  trofeów sportowych

 • nieograniczone możliwości gościnności – przygotowanie zdrowego i smacznego poczęstunku dla uczestników poczęstowanych ciastami upieczonymi przez Rodziców i boleścińskimi wędlinami z grilla,

 • zakup sprzęt do turnieju - namiot wzbogacił zasoby organizatora, który w przyszłości będzie
  wykorzystany do zajęć sportowych i organizacji kolejnych turniejów.

Rezultaty zadania:

 • udział w turnieju 6 drużyn sportowych z: 1) Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Świdnicy; 2) Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie; 3) Dom Dziennego Pobytu PRZYSTAŃ w Świdnicy; 4) WTZ w Strzegomiu; 5) WTZ w Mokrzeszowie ;6) Drużyna ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy;

 • system rozgrywek wg zasady "każdy z każdym": I miejsce - WTZ Mokrzeszów - 8 punktów; II miejsce – WTZ Świdnica - 7 punktów; III miejsce - Dom Dziennego Pobytu „ Przystań „ Świdnica - 6 punktów
  cała impreza zabezpieczona od strony medycznej;

 • wszystkie prace przygotowawcze do III Turnieju, obsługa i prowadzenie imprezy sportowej były realizowane w ramach prac wolontariatu – pracownicy Warsztatu
  obsługa sędziowska z sekcji siatkarskiej Zespołu Szkół Ekonomicznych pod kierunkiem nauczyciela Pani mgr Katarzyny Czapli sędziowały Panie: Natalia Gezzela, Aleksandra Sowa oraz Kornelia Grzelka.

zaszczycili nas goście:

 • Dyrektor Biura Poselskiego posła na Sejm RP Roberta Jagły Pani Małgorzata Hoszowska Ziemak,

 • Dyrektor PCPR Pani Beata Galewska i Pani Katarzyna Skrzypek;

 • Dyrektorzy Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w Świdnicy: Panie Dorota Fortuna – Rataj i Anna Pitura oraz słuchacze odbywający zajęcia praktyczne w WTZ Świdnica;
  Pani Elżbieta Masłowska – przedstawiciel Polskie Stowarzyszenia na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy

 • Prezesi Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” P. Mariusz Malucha, P. Małgorzata Otoka, Pani Agnieszka Niedzielska – Kurjata;

 • Kierownicy placówek biorących udział w Turniej: WTZ Mokrzeszów – Pani Jadwiga Roniewska-Ciupiak; DPS w Jaskulinie – Pani Małgorzata Jamrozińska; WTZ w Strzegomiu – Pani Sabina Kubacka; DDzP „Przystań” w Świdnicy

 • Pani Jolanta Rosińska- gerontopedagog
  odwiedziły imprezę media: TV TELETOP Sudety i Wiadomości Świdnickie.

Opracowała: Weronika Antonowicz- Hyla, Kierownik WTZ Świdnica

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |