AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(03.06.2015)

A A A

W poniedziałek, 8 czerwca, o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Świdnickiego. 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Porządek obrad poniżej.

 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  2. rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Świdnicy,
  3. odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych zrzeszających nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Świdnicki odnośnie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Orląt Lwowskich w Świdnicy, Technikum Nr 3 w Świdnicy oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Świdnicy,
  4. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Orląt Lwowskich w Świdnicy,
  5. likwidacji Technikum Nr 3 w Świdnicy,
  6. likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Świdnicy,
  7. likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy, przeznaczenia jej mienia oraz przejęcia jej należności i zobowiązań,
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
  10. rozpatrzenia skargi Pana Mariana Dudka na postępowanie członków Zarządu Powiatu w Świdnicy.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |