AKTUALNOŚCI

 

 

  

Kolejne wycieczki zawodoznawcze dla uczniów Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Strzegomiu
(19.05.2015)

A A A

Uczniowie klas technikum górnictwa odkrywkowego zdobyli kolejne doświadczenia zawodowe poprzez udział w wycieczkach przedmiotowych. Klasa 1 TGO pod opieką pana Jacka Sozańskiego udała się do firmy kamieniarskiej "SKAMET", gdzie poznawała technologię obróbki elementów granitowych, a przy tej okazji widziała różne maszyny, m. in.: piły tnące - wielolinki, traki jednolinowe, maszyny polerujące, piły tarczowe, łupiarki. 

Uczniowie z zainteresowaniem oglądali omawiane maszyny i procedury obróbki kamienia. Już po raz drugi odbyła się kolejna wycieczka przedmiotowa do kopalni gliny "Stanisław". Uczniowie z klas 1 i 3 Technikum Górnictwa Odkrywkowego pod opieką Jacka Sozańskiego i Renaty Dziurli mieli okazję zobaczyć całą odkrywkę i poznać proces wydobywczy złóż glin ogniotrwałych Rusko-Jaroszów. Zagadnienia z zakresu górnictwa odkrywkowego stały się nie tylko teorią, ale i wizualnym potwierdzeniem, m. in. czym jest: "nadkład", "zwałowisko" czy "postęp frontu". Była również okazja do obserwacji pracy maszyny przy urabianiu kopaliny, zapoznania się z geologią terenu czy z technologią eksploatacji złóż. Wycieczka stanowiła wielką atrakcję i wytworzyła wiele pozytywnych wrażeń, w końcu nie każdy może mieć możliwość "zejścia" na dno odkrywki. Serdecznie dziękujemy Wandzie Grzych za kolejne umożliwienie nam fachowej "lekcji w terenie". Młodzież wróciła z dodatkowym zasobem wiedzy w zakresie: geologii, technologii eksploatacji złóż, różnorodności maszyn górniczych, rekultywacji terenu i ekologii. Dopełnieniem wycieczki, w ramach rekreacji, był grill nad stawem "Nadzieja". Plany w tym roku szkolnym, na kolejne pogłębianie wiedzy z zakresu górnictwa odkrywkowego, jeszcze nie zostały w pełni zrealizowane.

Zespół Szkół w Strzegomiu Renata Dziurla

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |