AKTUALNOŚCI

 

 

  

Druga edycja programu "Nasz świat", realizowanego w Zespole Szkół w Strzegomiu pomału dobiega końca
(18.05.2015)

A A A

Dzięki Fundacji "Centrum im. profesora Bronisława Geremka" we współpracy z Fundacją Orange, która rozpoczęła drugą edycję programu na temat edukacji globalnej, młodzież Zespołu Szkół w Strzegomiu wzięła udział w projekcie „Nasz Świat”. Niestety zakończył się cykl dziesięciu zajęć on-line w formie wideokonferencji.

Dwuosobowa drużyna w składzie: Angelika Fikiel i Adriana Góral wraz z opiekunem projektu panią Renatą Dziurlą, spotykała się w Pracowni Orange, mieszczącej się w Zespole Szkół w Strzegomiu. Celem spotkań było rozwijanie zainteresowań edukacją globalną współczesnego świata. Prowadzący, pan Robert Łuczak z Warszawy, zdalnie moderował spotkania. Poruszane były m. in. tematy: współzależności globalnych, wyborów konsumenckich czy sprawiedliwego handlu. Za pośrednictwem Internetu, z Pracowni Orange drużyna ZS w Strzegomiu łączyła się z pozostałymi ośmioma grupami z Polski. Oprócz spotkań on-line przygotowany został  moduł e-learningowy, w którym są dostępne wszystkie materiały. 

Do tej pory w ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy „stacjonarne” do Warszawy w dniach 24-26 października 2014 r. – o którym już pisaliśmy - oraz w dniach 16-18 stycznia 2015 roku. Ten ostatni, poświęcony był - podobnie jak poprzedni - „edukacji globalnej”. Na warsztatach dla uczniów były poruszane tematy: „Globalne porównanie”, „Skąd się biorą nierówności”, „Czy czujemy się obywatelami, obywatelkami naszej miejscowości czy naszego kraju”. Natomiast na warsztatach dla nauczycieli tematy były następujące: „Edukacja globalna a wrażliwość kulturowa”, „Mechanizmy: etnocentryzm, stereotypy i ich wpływ na to, jak mówimy o krajach Globalnego Południa”, „Edukacja globalna w podręcznikach szkolnych”. Niespodzianką było spotkanie z panią Dorotą Kozińską, autorką książki „Dobra pustynia”, w której pisarka pomaga zrozumieć współczesny Afganistan, ukazując z wielkim szacunkiem odmienność kulturową. Każdy z uczestników na pamiątkę otrzymał egzemplarz książki z dedykacją od samej autorki. Również było wyjście do Teatru Dramatycznego - tym razem na sztukę pt. „Kupiec Wenecki”. Jak zwykle wrażeń z wyjazdu przywieźliśmy mnóstwo.

Podsumowaniem projektu będzie ostatnie stacjonarne spotkanie w czerwcu 2015 roku, w Fundacji "Centrum im. profesora Bronisława Geremka" w Warszawie, ale o tym w późniejszym czasie.

Zespół Szkół w Strzegomiu
Renata Dziurla

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |