AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wiosenne nasadzenia przy drogach powiatowych
(05.05.2015)

A A A

W miesiącu kwietniu na terenie miasta Świdnica w ciągu ulicy Bystrzyckiej dokonano nasadzeń 19 drzew z gatunku jarząb oraz obsadzono krzewami ozdobnymi 261m2 terenów zielonych.

W roku 2014 przy tej samej ulicy nasadzono 15 szt. drzew ozdobnych (5 szt. z gatunku śliwa wiśniowa i 10 szt. z gatunku lipa ). W/w nasadzenia stanowią rekompensatę przyrodniczą za wycinkę drzew i krzewów, które zostały usunięte w 2014 roku w związku z przebudową ulicy Bystrzyckiej.

Również w miesiącu kwietniu br. przy drodze powiatowej nr 2886D w miejscowości Siedlimowice kontynuowano nasadzenia drzew w pasie drogowym. Ze środków finansowych Rady Sołeckiej w Siedlimowicach zakupiono 15 szt. lip. Mieszkańcy we własnym zakresie dokonali stosownych nasadzeń.

Obecnie nasadzenia w miejscowości Siedlimowice stanowią kontynuację nasadzeń przy tej drodze. W roku 2012 Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego nasadziła 20 szt. lip.

Dzięki staraniom Mieszkańców Siedlimowic i Powiatu Świdnickiego odtwarzana jest aleja lipowa.
Lipy w miejscowości Sielimowice nasadzane są od ponad 100 lat. Część ze starych lip z uwagi na zły stan przyrodniczy pomimo pielęgnacji i leczenia musiała ulec usunięciu w poprzednich latach.

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego

 

   

   

 


 

 |  do góry  |