AKTUALNOŚCI

 

 

  

 

Wspólny projekt partnerskich powiatów Świdnickiego i Bergstraße
(23.04.2015)

A A A

W terminie 26-30.04.2015 r. na terenie Fundacji Krzyżowa zostanie zrealizowany polsko-niemiecki projekt „Mobilność zawodowa- drogą do sukcesu? ”, w którym weźmie udział młodzież wraz z opiekunami ze szkół ponadgimnazjalnych powiatów Świdnickiego i Bergstraße.

Projekt dotyczący mobilności zawodowej jest jednym z 20 zwycięskich projektów wyłonionych w wyniku konkursu Polsko- Niemieckiej Nagrody Młodzieży 2014-2016 ogłoszonego przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży Jugendwerk. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności młodych ludzi, która będzie pomocna w wyborze kierunku kształcenia, szukania pracy i efektywnego ubiegania się o wybrane stanowisko. Uczestnicy projektu wezmą udział w różnego rodzaju warsztatach, podczas których zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi metod samodzielnego szukania pracy, radzenia sobie ze stresem i ćwiczenia praktycznej znajomości języka niemieckiego. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona dyskusja związana z zmianą kierunku kształcenia lub zawodu w sytuacji, kiedy nie przynoszą one satysfakcji oraz zaistnieje konieczność przekwalifikowywania się. Poruszony zostanie również aspekt szukania miejsca pracy za granicą oraz związana z nim aktualna emigracja zarobkowa. Projekt zakłada udział młodzieży wraz z opiekunami w spotkaniach z przedstawicielami urzędów pracy oraz przedsiębiorstw, doradcami zawodowymi, psychologiem jak i wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach. W działania programu zostaną włączone warsztaty związane z radzeniem sobie ze stresem oraz ćwiczenia praktycznej znajomości języka niemieckiego. Drugi etap projektu zostanie zrealizowany we wrześniu w Powiecie Bergstraße. Projekt uzyskał dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Monika Pasternak – Domagała
Biuro ds. Europejskich i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

 

 


 

 |  do góry  |