AKTUALNOŚCI

 

 

  

Dni Doradcze w Strzegomiu
(21.04.2015)

A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy Filia Strzegom przy współpracy z Zespołem Szkół w Strzegomiu po raz drugi zorganizował Dni Doradcze pod hasłem BEZDROŻA KARIERY- DORADZTWO DROGOWSKAZEM. 

Zebranych gości, wystawców oraz młodzież serdecznie przywitał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy Tadeusz Kotlarski Ideą Dni Doradczych było zapoznanie młodzieży stojącej u progu wyborów dalszej ścieżki zawodowej z ofertą edukacyjną szkół policealnych i wyższych z naszego regionu, jak również uświadomienie absolwentom jakie wymagania stawia dzisiejszy rynek pracy. Jednocześnie młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertami prac sezonowych w kraju i za granicą. Na dniach doradczych w Strzegomiu goszczono: Politechnikę Wrocławską, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu, TEB - Edukacja w Świdnicy, Policealną Szkołę Farmaceutyczną w Świdnicy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu,  Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołę Techniczno– Ekonomiczną w Świdnicy, EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia, Koordynację Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Wałbrzychu,  Komendę Powiatową Policji w Świdnicy, Wojskową Komendę Uzupełnień z Kłodzka, Młodzieżowe Centrum Kariery w Strzegomiu, Ochotnicze Hufce Pracy z Wałbrzycha. Dni Doradcze w Strzegomiu cieszyły się dużą frekwencją, odwiedziło je blisko 300 młodych osób, głównie uczniów szkół strzegomskich.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |