AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zespół Szkół w Strzegomiu beneficjentem programu Unii Europejskiej ERASMUS+
(16.04.2015)

A A A

W miesiącu marcu trzydziestoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu, dzięki zaangażowaniu nauczycielek Haliny Fitas i Laury Rychlik, uczestniczyła w stażach zagranicznych, realizując projekt "Praktyka zawodowa ponad granicami-kluczem do sukcesu na rynku pracy", współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Młodzież klas trzecich Technikum Informatycznego, Ekonomicznego i Górnictwa Odkrywkowego wyjechała na trzytygodniowe bezpłatne praktyczne kształcenie zawodowe do Londynu (Wielka Brytania) i Demitz-Thumitz (Niemcy). Przed wyjazdem za granicę uczestniczyła w spotkaniach kulturowo-europejskich, zajęciach językowych oraz w zajęciach z psychologii, przygotowujących ich do egzystencji w multikulturowym środowisku pracy. Efekty wypracowane w fazie przygotowawczej projektu będą wykorzystane również przez uczniów klas młodszych i przyszłych stażystów przy realizacji projektu w roku szkolnym 2015/2016. Staże zakończone, pierwsze certyfikaty wręczone a zatem przyszedł czas na podsumowanie i ocenę tego jakże cennego wyjazdu. Londyn i Demitz-Thumitz z żalem żegnały młodych praktykantów, którzy włożyli wiele pracy i serca w powierzone im zadania. Londyńskie firmy informatyczne oraz instytucje związane z działalnością ekonomiczno-handlową stały otworem dla 15 młodych, rządnych wiedzy uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego. Do zadań młodzieży w Wielkiej Brytanii należało między innymi: sporządzanie analiz rynkowych oraz planów marketingowych przedsiębiorstw, wycena towaru i planowanie akcji promocyjnych, ponadto obsługa interesantów i załatwianie bieżących spraw firmy. Informatycy mieli duże pole do popisu w zakresie: programowania, prezentacji grafiki komputerowej czy też projektowania stron internetowych, zgodnych ze specyfiką miejsca odbywania praktyki zawodowej.Pobyt w Londynie był bardzo cenny również ze względu na bogaty program kulturowy. Praktykanci pod opieką pani Haliny Fitas przebyli tę metropolię wzdłuż i wszerz, odwiedzając między innymi: Buckingham Palace z ogrodami królewskimi, London Eye, M&M World, Camden Town, Trafalgar Square z Galerią Narodową, Greenwich, Canary Wharf i wiele innych miejsc, których nie sposób wymienić. W pierwszych dniach pobytu w Londynie młodzieży towarzyszyli dyrektor Zespołu Szkół pan Robert Wójtowicz oraz wicedyrektor pani Dorota Sozańska. Podczas wizyty monitorującej władze szkoły odwiedziły ADC College - brytyjską instytucję partnerską - gdzie poznały warunki praktyk i zakwaterowania. Dyrekcja szkoły miała również możliwość obserwacji wysokiego poziomu zajęć językowych, zorganizowanych dla naszych uczniów przez ADC College. Młodzież mieszkała u Londyńskich rodzin goszczących na terenie całego miasta, skąd samodzielnie musiała dojeżdżać na miejsce praktyk. Była to świetna okazja do rozwoju zarówno zdolności interpersonalnych jaki i podniesienia umiejętności językowych. Nieco inny charakter miały praktyki przyszłych techników górnictwa odkrywkowego w Niemczech. Tu, dzięki organizacji stażu przez instytucję partnerską Gemeinnütziger Förderverein des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks e.V. uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności pracy z kamieniem naturalnym. Młodzież uczestniczyła w niemieckojęzycznych wykładach i zajęciach praktycznych dotyczących geologii, mineraologii czy też planowania ruchu na kopalni odkrywkowej. Ponadto uczniowie strzegomskiego technikum mieli okazję przekonać się jak trudną, ale zarazem wdzięczną pracą jest sztuka rękodzieła. Oprócz innych zajęć młodzi technicy nabyli umiejętności ręcznej obróbki piaskowca i granitu, co jest bardzo wysoce cenione w artystycznym aspekcie branży kamieniarskiej. Z surowej płyty uczniowie pod okiem mistrza kamieniarstwa - pan Markusa Mickanna, wykonali własnoręcznie poidełka dla ptaków i niewielkie rzeźby w kształcie serduszek. Surowy bloczek piaskowca był natomiast materiałem wyjściowym do wykonania powierzchni boniowanej z elementami pisma w kamieniu. Integralną częścią praktyk było też prowadzenie prac w kopalniach odkrywkowych. Tu - pod opieką pani Laury Rychlik i pana Thomasa Glaesera uczniowie przekonali się jak wygląda praca w kopalni granitu w Demitz Thumitz oraz na kamieniołomie piaskowca w Lohmen. Sporym wyzwaniem było własnoręczne szpaltowanie bloku granitowego za pomocą klinów i wiertarek, co jednak okazało się bardzo atrakcyjnym zajęciem. W Niemczech również nie zabrakło interesujących wycieczek i wieczorów integracyjnych. Bautzen - miasto dwóch kultur, Drezno - z bogatą barokową architekturą czy też Lohmen - zwane Saksońską Szwajcarią wzbogaciły pobyt i dały nową wiedzę na temat tak bliskich nam miejsc. Niespożyte siły, którymi mogli się poszczycić uczestnicy praktyk w Niemczech, zostały również spożytkowane w drezdeńskim aquaparku Elbamare oraz na ściance wspinaczkowej, gdzie emocje sięgnęły prawie dosłownie Zenitu! Mała niemiecka miejscowość Demitz - Thumitz przyjęła naszych praktykantów bardzo serdecznie. Praktyki polskich uczniów były niecodziennym wydarzeniem, które opisywała saksońska prasa: "Oberlausitzer Kurier", do którego wywiadu udzieliła opiekunka niemieckiej części projektu pani Laura Rychlik. Burmistrz Demitz-Thumitz - pani Gisela Pallas przekazała uczestnikom projektu pamiątkowe książki dotyczące miasta oraz jego okolic. Praktyki wysoko oceniła też dyrekcja Zespołu Szkół - panowie Robert Wójtowicz oraz Roman Ehlert, którzy wraz z przedstawicielem Klastra Kamieniarskiego panem Jackiem Majorem przybyli na jednodniową wizytę monitorującą. Panowie nie mogli uwierzyć, że w tak krótkim czasie młodzież nabyła tak wiele umiejętności i wykonała tak precyzyjne prace, wykazując się niespotykanym talentem, instynktem i wyobraźnią. Wszyscy uczestnicy projektu byli zachwyceni wyjazdem. Mówią, że praktyka zagraniczna, to niepowtarzalne doświadczenie niosące ze sobą nowe umiejętności, kształtujące światopogląd, otwierające nowe możliwości i dające wiele wiary w siebie. Trochę więc żal było wracać do domu - ale, cóż… w przyszłym roku czeka kolejnych uczniów drugi etap praktyk i nowe wrażenia.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |