AKTUALNOŚCI

 

 

  

„Aktywny samorząd” – rusza nabór wniosków w Module I
(15.04.2015)

A A A

Przypominamy, że od dnia 15 kwietnia br. można składać wnioski w ramach Modułu I programu "Aktywny Samorząd". Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Moduł I obejmuje następujące obszary wsparcia:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 
Moduł I: w trybie ciągłym od 15 kwietnia do 30 sierpnia 2015 r.
  
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

Szczegółowe informacje:
tel. 74 851 50 21,74 851 5029
www.pcpr.swidnica.pl   – zakładka “projekty i programy”, Aktywny samorząd
www.pfron.org.pl   

Druki dostępne:
na stronie www.pcpr.swidnica.pl  – zakładka “projekty i programy”, Aktywny samorząd
oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23.

 


 

 |  do góry  |