AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
(15.04.2015)

A A A

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją „Jagniątków”, Fundacją „Merkury”, Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Dolnośląską Federacją Profilaktyki Uzależnień „Ślęża” w partnerstwie z Klastrem Przedsiębiorstw Społecznych oraz Związkiem Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” zapraszaj do udziału w Dolnośląskim Kongresie Obywatelskim, organizowanym w dniu 24 kwietnia 2015 r., w Krzyżowej k. Świdnicy.

Podczas Kongresu odbędzie się, aż 15 paneli dyskusyjnych, w dwóch turach, oraz debata o przyszłości finansowania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Organizatorzy do udziału w dyskusji zaprosili mi.in: Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Krzysztofa Więckiewicza – Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Bartosza Szymańskiego – Z-cę Dyrektora ds. rozwoju terytorialnego, procedur i koordynacji kontroli oraz finansów MRiRW, Krzysztofa Balona – Współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego, Cezarego Miżejewskiego – Prezesa Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Wiolettę Susmanek – Dyrektor Departamentu RPO UMWD, Piotra Klaga – Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Monikę Kwil-Skrzypińską – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Debatę poprowadzi Pan Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne, aktualnie związany z tygodnikiem „Polityka”. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesyłanie na adres e-mail anna.bogucka@dfop.org.pl  lub faksem na nr 71 793 23 24 do dnia 20.04.2015 r.

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 


 

 |  do góry  |