AKTUALNOŚCI

 

 

  

Szkolenie dla pracowników socjalnych
(10.04.2015)

A A A

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy odbyło się pierwsze z serii szkoleń poświęconych bezpieczeństwu pracy pracowników socjalnych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy jednostek pomocy społecznej z tereny powiatu świdnickiego.

Prowadzącym szkolenie był nadkom. Robert Topolski specjalista ds. prewencji kryminalnej Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. W ostatnim czasie wzrosła liczba przypadków agresji słownej oraz aktów przemocy fizycznej wobec pracowników służb społecznych. Rodzą się więc pytania:

  • Dlaczego?

  • Czy pracownicy służ społecznych są skazani na bezradność?

  • Co zrobić, by takie zdarzenia się nie powtórzyły, a pracownicy podejmowali decyzje bez presji i obaw  o zdrowie i życie własne i swych rodzin?

Jednym z działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników jednostek pomocy społecznej są szkolenia, uczące jak należy radzić sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy dzisiejszego szkolenia mogli zapoznać się z analizą stanu bezpieczeństwa pracowników socjalnych i wspólnie z prowadzącym zdiagnozować obszar zagrożeń. Po przedstawieniu pracownika socjalnego jako funkcjonariusza publicznego nadk. Robert Topolski przedstawił zebranym rodzaje przestępstw i wykroczeń zdefiniowanych w Kodeksie karnym. Szczególnie ważna częścią szkolenia było przedstawienie psychologicznego aspektu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, podczas której uczestnicy mogli wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie.

Przed uczestnikami część praktyczna - szkolenie z samoobrony, które w połączeniu z wiedzą teoretyczną wypracować ma odpowiednie mechanizmy sprzyjające podniesieniu poczucia bezpieczeństwa pracowników służb społecznych.

Małgorzata Chodyniecka
PCPR Świdnica

 

   

   

 


 

 |  do góry  |