AKTUALNOŚCI

 

 

  

Konferencja podsumowująca projekt "Aktywny powrót"
(31.03.2015)

A A A

W dniu 24.03.2015 r. w Hotelu "ESPERANTO" w Świdnicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Aktywny powrót", którego beneficjentem był Powiat Świdnicki – Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. Projekt realizowano w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia na terenie powiatu świdnickiego. Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. - 31.03.2015 r. Wartość projektu: 2.709.441,82 zł. W ramach projektu wsparciem objęto 378 osób, w tym 193 osoby powyżej 50 roku życia (51,1% ogółu uczestników) oraz 237 osób długotrwale bezrobotnych (62,7% ogółu uczestników). Dzięki udziałowi w projekcie 58% uczestników pojęło zatrudnienie. Staże odbywały się m. in. w firmach: „Electrolux Poland” Sp. z o.o. w Świdnicy, „Nifco Poland” Sp. z o.o. w Świdnicy, „Śnieżka Invest” Sp. z o.o. w Świebodzicach, „Adler Polska” Sp. z o.o. w Świdnicy, „Steilmann” Sp. z o.o. w Świebodzicach oraz Spółdzielnia Socjalna „Raz, Dwa, Trzy” w Żarowie.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

   

   

   

 


 

 |  do góry  |