AKTUALNOŚCI

 

 

  

„Aktywny samorząd” – nabór wniosków rozpoczęty
(10.03.2015)

A A A

Powiat Świdnicki rozpoczął nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Głównym założeniem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Moduł I: w trybie ciągłym od 15 kwietnia do 30 sierpnia 2015 r.
Moduł II: od 9 marca do 30 marca 2015 r. (semestr letni)
od 3 sierpnia do 30 września 2015 r. (semestr zimowy)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

Szczegółowe informacje:
tel. 74 851 50 21,74 851 5029
www.pcpr.swidnica.pl – zakładka “projekty i programy”, Aktywny samorząd
www.pfron.org.pl   

Druki dostępne:
na stronie www.pcpr.swidnica.pl – zakładka “projekty i programy”, Aktywny samorząd
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23.

W 2015 ROKU PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY WSPARCIA:

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 


 

 |  do góry  |