AKTUALNOŚCI

 

 

  

Warsztaty i Szkolenia edukacyjno-motywujące dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
(09.03.2015)

A A A

Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy dzięki dotacji konkursowej na realizację zadania publicznego "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia" z Gminy Miasto Świdnica od 1 marca do 30 listopada 2015 roku będzie prowadziło Warsztaty i Szkolenia edukacyjno-motywujące dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów pt. "Radość życia trzeba samemu wypracować". 

Będą to cykliczne szkolenia, warsztaty, treningi integracyjne mające na celu wsparcie tej grupy osób - zagrożonych wykluczeniem społecznych. Osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodzice/opiekunowie mają niską aktywność społeczną i zawodową, często z braku wsparcia wśród najbliższych i z trudnościami jakie muszą pokonywać doświadczając rodzicielstwa dziecka niepełnosprawnego. Są pozostawiani sami sobie, są mało obecni przez to w życiu społecznym.

Trzeba to zmieniać. Realizacja projektu pomoże im uwierzyć, że mogą funkcjonować "w zdrowym społeczeństwie" na równych prawach i korzystać z dóbr kultury, rozrywek i edukacji. 90 członków Stowarzyszenia będzie brało udział w spotkaniach edukacyjnych z pracownikami Urzędu skarbowego, ZUS - u, MOPS-u, prawnikiem. Tu będą mogli dowiedzieć się, podyskutować na tematy praw, obowiązków obywatelskich. Uczestnicząc w warsztatach z psychologiem, pedagogiem, wizażystą, dietetykiem, fizjoterapeutą, muzykoterapeutą, informatykiem beneficjenci wzmocnią poczucie własnej wartości, zintegrują się ze środowiskiem lokalnym, zdobędą nowa wiedzę z zakresu zaradności, niezależności i zdrowego stylu życia. Wsparcie to pomoże im w zmianie postrzegania siebie i swojego dziecka, przyczyni się do tego, że ich "zwykły" dzień pełen trosk, osamotnienia stanie się bardziej pogodny, radosny, że nie są sami i że razem mogą funkcjonować w społeczeństwie bez stereotypów. Zadanie będzie realizowane w placówkach PSOUU Koło w Świdnicy, tj. Środowiskowym Domu Samopomocy i Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- koło w Świdnicy

 

 


 

 |  do góry  |