AKTUALNOŚCI

 

 

  

Aktywny Samorząd 2015
(20.02.2015)

A A A

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Z uwagi na ograniczenia w finansowaniu wydatków inwestycyjnych ze środków PFRON, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. 

Obejmują one następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu, można się zapoznać na stronie:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html 
- zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.

Modułu II:
dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016). 

O terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie poinformujemy
w terminie późniejszym. W związku z tym, że nastąpiły istotne ZMIANY W PROGRAMIE - zapraszamy do zapoznania się z ich treścią na stronie http://www.pfron.org.pl/ 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

 


 

 |  do góry  |