AKTUALNOŚCI

 

 

  

Informacja dla organizacji pozarządowych
(09.02.2015)


W związku z realizacją projektu "Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim"  w ramach działania Inkubatora ngo przy Fundacji Krzyżowa bardzo proszę o stworzenie notatki i zamieszczenie jej na stronie internetowej.

W dniu 11.02.2015 r. w godz. 9.00-14.00 odbędzie się doradztwo  dla organizacji pozarządowych nt. możliwości aplikowania przez organizacje pozarządowe o środki do Urzędu Marszałkowskiego w związku z  ogłoszonym otwartym konkursem na realizajcę zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w roku 2015

W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie działań z  zakresu:

  • Zadanie 1. Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim

  • Zadanie 2. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku

  • Zadanie 3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej 

Podczas spotkania doradczego omówiona zostanie logika projektu oraz wyjaśnione kwestie związane z ogłoszonym konkursem.

Zapraszamy zainteresowane organizacje do kontaktu alicja@krzyzowa.org.pl i zgłaszanie swojego uczestnictwa spotkanie doradcze odbędzie się w środę w  godz. 9.00 - 14.00  w Świdnicy, w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych na ul. Długiej 33.

Spotkanie będzie prowadzone w ramach działań doradczych Inkubatora ngo przy Fundacji "Krzyżowa" dla porozumienia europejskiego.

 

 


 

 |  do góry  |