AKTUALNOŚCI

 

 

  

V sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(06.02.2015)


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na obrady V sesji Rady Powiatu Świdnickiego, które odbędą się 11 lutego (środa), o godz. 15:00 , w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
  b) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
  Świdnickiego,
  c) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Orląt Lwowskich w
  Świdnicy,
  d) zamiaru likwidacji Technikum Nr 3 w Świdnicy,
  e) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Świdnicy,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego,
  g) rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Koroluka na dyrektora Zespołu Szkół
  Ogólnokształcących w Świdnicy.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |