AKTUALNOŚCI

 

 

  

 

Projekt „Wallenstein rozwija kulturę czesko – polską” dobiegł końca 
(02.02.2015)


Starosta Świdnicki informuje, że projekt "Wallenstein rozwija kulturę czesko - polską" dobiegł końca. Projekt realizowany był przez Powiat Świdnicki wspólnie z Městem Jičín w okresie od listopada 2013 r. do stycznie 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Osi priorytetowej 3.

Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych i uzyskał dofinansowanie w wysokości 86 270,98 Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu było wzmocnienie stosunków transgranicznych oraz rozwój współpracy
partnerskiej w obszarze życia społecznego i kultury, za pośrednictwem historycznej postaci Księcia Albrechta Wallensteina, który zapisał się na kartach wspólnej historii polsko - czeskiej.

W ramach projektu zorganizowane zostały m. in. konferencja inaugurująca i kończąca projekt, działania kulturalne po obu stronach granicy jak Święto Wallensteina w Jičínie, Dni Wallensteina w Powiecie Świdnickim, przedstawienia w ramach Wędrownego Valdstejnskiego Imaginarium, a także wydane zostały materiały informacyjno - promocyjne służące promocji projektu oraz partnerskich regionów.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców projektu, co odzwierciedliło się w ich licznym udziale w poszczególnych wydarzeniach oraz przyczyniło się do integracji mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego.

Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 


 

 |  do góry  |