AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sukces II LO w Świdnicy
(22.01.2015)


W opublikowanym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 Fundacji Edukacyjnej Perspektyw, II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy zajęło wysokie 16 miejsce na Dolnym Śląsku oraz 210 w Polsce. Tak dobry wynik zawdzięczamy przede wszystkim wysokim wynikom egzaminów maturalnych zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Miarą wysokiego wyniku maturalnego jest również najwyższy w powiecie wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), który pokazuje efektywność pracy szkoły poprzez porównanie wyników osiągniętych na egzaminie maturalnym z poziomem wiedzy ucznia rozpoczynającego nauką w liceum. Jesteśmy jedynym liceum powiatu świdnickiego wśród najlepszych 500 w Polsce.

 

 

Pozdrawiam
Jacek Iwancz

 

 


 

 |  do góry  |