AKTUALNOŚCI

 

 

  

 

Konferencja kończąca projekt w czeskim Jicinie
(22.01.2015)


W dniu 20.01.2015 w Mieście Jičín odbyła się konferencja kończąca projekt „Wallenstein rozwija czesko-polską kulturę”. W konferencji wzięła udział delegacja Powiatu Świdnickiego pod przewodnictwem Starosty Świdnickiego Piotra Fedorowicza oraz Wicestarosty Zygmunta Worsy. Projekt był realizowany od listopada 2013 r. do stycznia 2015 r. 

 jego ramach odbyły się imprezy kulturalne: Święto Wallensteina w Jičínie oraz Dni Wallensteina w Świdnicy, przedstawienia teatralne Wallsteinskiego Imaginarium oraz zostały wydane materiały informacyjno- promocyjne po obu stronach granicy. Partner wiodący projektu Miasto Jičin zakupił elementy wyposażenia teatru na terenie Loggi Wallensteina, barokowy teatr na kółkach Imaginarium oraz stół z kompozycją barokowego krajobrazu. Konferencja kończąca rozpoczęła się krótkim wykładem historycznym nt. życia księcia Albrechta von Wallenstein, który został przedstawiony przez p. Miroslava Kněborta. Pan Kněbort wciela się w postać księcia Albrechta von Wallenstein podczas oficjalnych obchodów Święta Wallensteina w Jičínie, Frydlandzie oraz Cheb. Przybyłych gości powitał Burmistrz Jičína Jan Malý, wyrażając chęć realizacji wspólnych projektów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, które będą nawiązywały do tradycji historycznych powiatów partnerskich. Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz podziękował w imieniu delegacji powiatu za zaproszenie do udziału w konferencji. Starosta pokreślił, iż w związku z ogromnym zainteresowaniem działaniami projektu dotyczącego postaci Wallensteina, ma nadzieję na kontynuację współpracy nad wspólnymi projektami oraz pozyskiwania środków unijnych w przyszłym okresie oprogramowania przez obydwu partnerów. Podsumowania działań projektu dokonały p. Marie Faruzelová, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Jičín oraz Ing. Štěpánka Kolcová, kierownik projektu. Prezentacja produktów wykonanych w ramach projektu została przedstawiona przez Panie Marie Faruzelovą oraz Agnieszkę Nocuń-Jurek z Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Na temat wędrówki teatru Imaginarium szlakiem czeskich i polskich miast obszaru wsparcia oraz działalności teatru działającego w Loggii Wallensteina wykład wygłosił p. Jiří Vydra, Dyrektor artystyczny Loggii. Konferencję zakończyły przemówienia Zastępcy Burmistrza Petra Hamáčka oraz Wicestarosty Zygmunta Worsy, którzy podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w działania projektu.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Osi priorytetowej 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnej, Dziedzina wsparcia 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 86 270,98 Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Monika Pasternak - Domagała
Biuro ds. Europejskich i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |