AKTUALNOŚCI

 

 

  

Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim 
(20.01.2015)


W związku z realizacją projektu "Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim" zapraszamy Państwa na spotkanie dla organizacji pozarządowych nt. konkursu projektów ASOS 2015, dofinansowanych ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Podczas spotkania doradczego omówiony zostanie program skierowany do seniorów, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz-międzypokoleniowej. Zapraszamy zainteresowane organizacje, planujące podjęcie działań skierowanych do seniorów i rozważające możliwość aplikowania o środki z programu ASOS.

Spotkanie odbędzie się:

  • 26.01. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy (pokój 225 - II piętro) ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7  (w godzinach 10.00 - 15.00).

  • 27.01. w siedzibie organizacji pozarządowych, które zgłoszą swoje zapotrzebowanie na doradztwo.

Spotkanie będzie prowadzone w ramach działań doradczych Inkubatora ngo przy Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego przez eksperta, prawnika, prezesa Fundacji Rodzin po rozwodzie panią Agnieszkę Żak.
Zainteresowane organizacje proszone są o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres alicja@krzyzowa.org.pl do dnia 22.01. do godz. 16.00. Skontaktujemy się z organizacjami zainteresowanymi doradztwem w dn. 27.01. w celu ustalenia godzin doradztwa.

 

 


 

 |  do góry  |