AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zajęcia laboratoryjne strzegomskich licealistów w Myśliborzu 
(17.12.2014)


Po raz kolejny klasa II a o profilu biologiczno-chemicznym oraz humanistycznym odwiedziła Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. W poniedziałek (tj. 8 grudnia 2014 r.) uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych i dendrologicznych. 

W ciągu dnia licealiści brali udział w trzech różnych lekcjach. Pierwsza z nich dotyczyła badania struktury i właściwości roślin, na drugiej młodzież obserwowała reakcje zachodzące po połączeniu niektórych substancji chemicznych z żywnością. Natomiast tematem ostatnich zajęć było rozpoznawanie i dokładne zapoznanie się z gatunkami drzew liściastych i iglastych. Uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni z praktycznych warsztatów laboratoryjnych odbytych w Myśliborzu. Z pewnością nie była to ostatnia wizyta strzegomskich licealistów w „Salamandrze”. W czasie wycieczki opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: mgr Joanna Durlik i mgr Danuta Specjał.
Monika Kołdacha

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

   

 

 


 

 |  do góry  |