AKTUALNOŚCI

 

 

  

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu w świebodzickim liceum
(11.12.2014)


Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to projekt realizowany przez Klub Jagielloński we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego oraz innymi organizacjami w 130 szkołach, w 13 województwach Polski. 

Uczestnicy Akademii biorą udział w innowacyjnych symulacjach z zakresu systemu parlamentarnego – gra parlamentarna Parlament 2.0 – systemu samorządowego – symulacja Moje miasto – realizacji projektu społecznego na rzecz wspólnoty lokalnej – Od narzekania do działania. W dniach 8-10 grudnia młodzież pierwszej klasy o profilu humanistycznym z LO w Świebodzicach miała możliwość uczestniczenia w tym prestiżowym projekcie, a trzydniowe zajęcia- z pasją i zaangażowaniem, wykorzystując różnorodne metody aktywizujące- poprowadzili wolontariusze - Patrycja Goc i Gustaw Grochowski. W ramach symulacji Parlament 2.0 uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonuje polski system parlamentarny, jakie są kompetencje Sejmu i Rady Ministrów, jaką rolę odgrywają media w tworzeniu opinii społecznej, w jaki sposób tworzone jest prawo. Uczniowie zorientowali się, że wcielając się w role, często poddawani są stereotypom myślowym i kopiują zachowania znane im z przekazów medialnych, kreowane przez massmedia, a poddając się regułom gry, odchodzą od wcześniej wyznawanych poglądów, ideałów. Gra Moje miasto, która jest symulacją polskiego systemu samorządowego, pokazała uczniom realia funkcjonowania miasta, w którym żyją, a oni sami wcielili się w role burmistrzów i radnych, by stworzyć własne strategie działania w swojej gminie. Uczniowie zapoznali się z funkcjami Rady Miasta, kompetencjami, zadaniami radnych i burmistrza oraz dowiedzieli się, jakie są dochody i wydatki gminy. Uczniowie doszli do wniosku, że nie ma jednej właściwej strategii działania, czy wizji miasta oraz że ciężko jest realizować jedynie zadania, mające na celu zwiększenie jakości życia mieszkańców, bądź przeznaczać całość budżetu na rozwój miasta. W ostatnim dniu warsztatów zatytułowanych Od narzekania do działania zadaniem uczniów było stworzenie możliwego do zrealizowania, odpowiadającego na realny problem i niosącego pożądaną zmianę społeczną projektu społecznego w duchu nowoczesnego patriotyzmu na rzecz społeczności lokalnej. Klasa uświadomiła sobie, że nowoczesny patriotyzm może być realizowany zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej, a działania społeczne mogą być prowadzone w różnych dziedzinach życia społecznego. Uczniowie zauważyli, że czasem wystarczy się zaangażować, poświęcić czas osobie w potrzebie, by zmienić najbliższe środowisko, a nawet świat. Oprócz uczestnictwa w trzydniowych warsztatach klasa wzięła udział w konkursach na najlepszy projekt społeczny oceniany przez grono ekspertów oraz na prace cieszące się największym zainteresowaniem, popularnością internautów. Aby stanąć do rywalizacji o Nagrodę Eksperta i o Nagrodę Publiczności, uczniowie zobowiązani są do realizacji trzech zadań: nakręcenia krótkiego filmiku pt. Z czego jestem dumny jako Polak?, wykonania interesującego i pozytywnego zdjęcia wraz z komentującym go podpisem na temat Moje miasto oraz przygotowania filmu prezentującego ich projekt społeczny. Prace uczniów zamieszczone będą na stronie internetowej ANP, gdzie wszyscy użytkownicy Internetu będą mogli oddać swój głos, przyznając tym samym klasie o największej liczbie głosów Nagrodę Publiczności. Projekty klas, które wywiążą się z w/w zadań, staną do rywalizacji o wyjazd na Weekend Zwycięzców w ramach Nagrody Publiczności (projekt z największą ilością polubień) oraz Nagrody Ekspertów, które zostaną przyznane na trwającej dwa dni Gali Finałowej w Krakowie dwóm klasom. W ramach nagrody dwie zwycięskie klasy wyjadą na Weekend Zwycięzców, sponsorowany w całości przez Klub Jagielloński i Fundację PKO Banku Polskiego. W ankietach ewaluacyjnych uczniowie bardzo wysoko ocenili atrakcyjność zajęć, ich przydatność i kompetencje prowadzących. Zdaniem uczestników, wzrosła w znacznym stopniu ich wiedza o systemie parlamentarnym i samorządowym, a także świadomość możliwości wpływania na otaczającą rzeczywistość i jej zmiany na lepsze. Udział w projekcie był nie tylko lekcją samorządności, ale także okazał się dobra zabawą, ciekawym przeżyciem oraz wytchnieniem przed zbliżającym się wielkimi krokami końcem pierwszego semestru.

Patrycja Goc
Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
   
 
   

   
 
   


 


 

 |  do góry  |